Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

• İşyeri Hekimi
• İşyeri Hemşiresi
• Acil Yardım Hizmetleri
• Portör Taraması
• Hbs Ag (Hepatit) Taraması
• Akciğer Filmi
• Odyometri (İşitme) Testi
• SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
• Kan Grubu Tayini
• Tetanoz Aşısı
• İlk Yardımcı Sertifikası
• Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
• EKG (Kalp Grafisi) TN
• Gebelik Testi
• Açlık Kan Şekeri
• İşe Giriş Muayenesi ve Tetkikleri
• İşçi Sağlık Merkezde Gözlem ve Tedavi Hizmetleri
• Pansuman, Enjeksiyon ve Küçük Cerrahi Operasyonlar
• Ambulans Hizmetleri