Eğitimler ve Sertifikalar

Eğitimler ve Sertifikalar

Kurumumuz belirli dönemlerde, alanında uzman eğitimcilerimiz tarafından belirlenen ve program dahilinde İLKYARDIMCI Eğitimi için sınıflar açmaktadır.
Eğitimlerimiz sonucunda katılımcılarımıza İLKYARDIMCI ünvanı verilir ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı İLKYARDIMCI SERTİFİKASI ile belgelendirilir.

YASAL DAYANAK

İş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü madde 93. Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi (20) kişi için bir (1) ağır ve tehlikeli işler
kapsamında bulunan iş yerlerinde her on (10) personel için bir olmak üzere temel ilk yardım eğitimi almış "İki Yardımcı" bulundurulması zorunludur.

İLKYARDIM NEDİR

Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da kazazedenin
durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara ilkyardım denir.

Belirli bir eğitim almış ve insan vücuduna müdahale etme alanında yasalarla yetkilendirilmiş kişilerce yapılan, ilaçlı müdahalelere acil
tedavi denir ve ilkyardım kavramı ile karıştırılmamalıdır. İlkyardım eğitimi almış olmak bir kişiyi sağlık personeli yapmaz.

İlkyardım uygulamalarının öncelik sırasıyla üç temel amacı vardır;
1-) Yaşamı kurtarmak ve sürdürülmesini sağlamak
2-) Durumun daha da kötüleşmesini önlemek,
3-) Olanaklar ölçüsünde iyileşmeyi kolaylaştırmak.

NEDEN İLKYARDIMCI EĞİTİMİ

İlkyardım Eğitimi Neden Herkes İçin Önemlidir?

Beklemediğiniz bir anda çevrenizden birinin solunumunun ve/veya kalbinin durması durumunda müdahale etmek için zaman son derece kısıtlıdır.
Tıbbi yardımın beklenmesi sırasında kaybedilecek her dakika önemli iken, bu aşamada bilinçli ilkyardım hayat kurtarır.

DİKKAT! Yanlış ilkyardım uygulanması durumunda sağlıklı çalışan bir kalbi durdurabilirsiniz!..

İLKYARDIM EĞİTİMİNİN AMACI

Fertlerin ve toplumun Temel Sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, kamu, özel
kurum ve kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulma zorunluluğunun giderilmesi ve bu doğrultuda ilkyardım eğitmeni ve
ilkyardımcı yetiştirilmesidir.

İLKYARDIM EĞİTİMİ

Sağlık Bakanlığı’nca Ruhsat verilen İlkyardım Eğitim Merkezine bağlı çalışan Sertifikalı İlkyardım Eğitimcileri tarafından yönetmeliğe uygun
mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimdir.

İLKYARDIMCI KİMDİR

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları
yapabilmek için Sağlık Bakanlığınca Ruhsat verilen İlkyardım Eğitim Merkezinden en az Temel İlkyardım Kursu(16 saatlik) alarak İlkyardımcı Sertifikası
ve Kimliği almış kişidir.

İLKYARDIM EĞİTİMCİSİ

Eğitimci Eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ”İlkyardım Eğitimcisi Sertifikası“ almış olan Sağlık Personeli
İlkyardım Eğitimcisi olabilir.

İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

İlkyardım eğitimi vermek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünden “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” alarak faaliyet gösteren ilkyardım Eğitim kuruluşudur.

İLKYARDIMCI EĞİTİCİ EĞİTİM MERKEZİ

İlkyardım Eğitici Eğitimi vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden "Eğitici Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" alarak faaliyet
gösteren ilkyardım eğitim kuruluşudur.

Yetki belgesi düzenlenen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimci eğitmeni sertifikaları eğitim merkezinin mesul müdürü tarafından imzalanarak, Genel Müdürlükçe onaylanır."