Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri

İşletmenizin tehlike sınıfına uygun ve İsg Katip'ten Bakanlığa bildirimli olarak görevlendirme yapılmaktadır.

A B C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

İşletmenizin tehlike sınıfına uygun ve İsg Katip'ten Bakanlığa bildirimli olarak görevlendirme yapılmaktadır.

İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi

İsg Katip'ten Bakanlığa bildirimli olarak görevlendirme yapılmaktadır.

Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmesi

İsg Katip'ten Bakanlığa bildirimli olarak görevlendirme yapılmaktadır.

İzmir

Konya

Karaman olacak şekilde Hizmet verdiğimiz iller düzenlenmelidir.

İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının en iyi şekilde yerine getirilmesi için sürekli eğitim, sürekli denetim ve takip gerekmektedir. Aynı zamanda yasal merciler tarafından ortaya konulan eksikliklerin en başında da yetersiz eğitim ve denetim faaliyetleri bulunmaktadır.

İşçi Sağlık Danışmanlık olarak sizin adınıza eğitimler ve denetimler yaparak işletmenizin karşı karşıya kalabileceği olumsuz durumlara karşı önlem almak başlıca görevlerimizden biridir. Bu nedenle kurulmuş olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimizde yürüttüğümüz hizmetlerimizin başında işletmelerde yerinde tecrübeli ve uzman personelin görevlendirilmesini saplamaktayız.

Uzman personellerimiz sizlerin ana sorumluluklarını yerine getirmek için sizler adına çalışanlarınızı eğitmekte, bilgilendirmekte ve denetlemektedirler. Ekip halinde yürütülen bu faaliyetlerin odağında ise “0 Ölümlü İş Kazası” hedefi yer almaktadır. Uzman ekibimiz işletmenizin ihtiyaçlarına göre aşağıdaki görevlere sahip kişilerden oluşturulmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları (kısmi veya tam süreli),
İş Güvenliği İle Görevli Mühendisler (tam süreli),
İş Güvenliği ile görevli teknik eleman görevlendirme (tam süreli),
İşyeri hekimi görevlendirme (kısmi veya tam süreli),
Sağlık personeli görevlendirme (tam süreli),

İşçi Sağlık Danışmanlık olarak işletmenizde kuracağımız İş Sağlığı ve Güvenliği ekiplerinin belirlenmesi için yerinde analiz ve değerlendirme çalışmalarını yapmaktayız. Buna göre belirlenecek ekiplerin konuşlandırılması için optimum koşulları size sunmaktayız.