6331 Yeni İş Sağlığı ve Güvenligi Kanunu

6331 Yeni İş Sağlığı ve Güvenligi Kanunu

6331 YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA ÖNE ÇIKANLAR

01 Ocak 2013 tarihi ile yürürlüğe giren 6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işletmelere önemli yükümlülükler getirilmiştir.

Önüne geçilemeyen iş kazalarını önlemek ve mesleki hastalıklara dur diyebilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile birlikte daha somut adımlar atmaya başladı.

Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nda işveren, çalışan, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli ve Yetkili Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerini (OSGB) ilgilendiren çok önemli konular bulunmaktadır.

Şimdi İş Güvenliği Kanunu ile birlikte öne çıkan, her gün gazete ve televizyonlarda bas bas bağırılıp duyurulmaya çalışılan o maddelere bir göz atalım ve tabii ki cezalarına.

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu İşverenlere Önemli Yükümlülükler Getirdi

* 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle 1 çalışanınız bile olsa Risk Analizi ( Risk Değerlendirmesi ), Acil Eylem Planı ( Acil Durum Planlaması) yaptırmakla yükümlü ve çalışanlarınıza İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldırmak zorundasınız.
* 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle 50 den fazla çalışanı olan işyerlerinde tehlike sınıfına bakılmaksızın İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

* 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

* 01 Temmuz 2016 tarihi itibariyle ise 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu başlayacaktır.


Yukarıdaki maddelere uyulmadığı takdirde uygulanacak idari cezalar


İşyerinin risk analizi (risk değerlendirmesi) yapılmamış ise işverene; 3.000 Türk Lirası ve yaptırılmadığı her ay için 4.500 Türk Lirası para cezası, (Uzun süredir yapılmadığı düşünülürse çok ciddi rakamlara ulaşabilir ve 1 Ocak 2013 tarihinde uygulanmaya başlandı, denetimlere dikkat!)


İşyerinde gerekli kontrol, ölçüm ve araştırmalara yapılmadıysa işverene; 1.500 Türk Lirası para cezası,

Eğer 50 nin üstünde çalışanınız varsa 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma yükümlülüğünüz var. 50 den az çalışanınız var fakat tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan bir iş yeri sahibi iseniz 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorundasınız.

Aksi takdirde bulundurmadığınız iş güvenliği uzmanı için 5.000 Türk Lirası, işyeri hekimi için 5.000 Türk Lirası ceza ödemek zorunda kalacaksınız ve bucezalar aykırılığın devam ettiği her ay için devam etmektedir. (Örneğin 1 yıl süre ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmayan bir işyerine ortalama 120.000 Türk Lirası CEZA KESİLECEKTİR.)