İşyeri Hekimi Hizmetleri

Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler; bu iş kollarında çalışan kişi

Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler; bu iş kollarında çalışan kişi

Risk Değerlendirmesi

İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.Her biri konus

Acil Durum ve Tahliye Eğitimleri

Acil durum ekibine yönelik Eğitimler verilmekte ve Tahliye tatbikatları gerçekleştirilmektedir.6331 Sayılı iş sağlığı ve Güvenliği Kanun

Yangın Eğitimleri

Yangından korunma ve söndürme çalışmaları hakkında eğitimlerimiz gerçekleştirilmektedir.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafı

İlk Yardımcı Eğitimi

Sağlık Bakanlığı’ndan yetkili olarak, kurumumuzda ilk yardımcı eğitimleri profesyonel eğitmenler tarafından verilmektedir.İlkyardım Eği

Acil Durum Planlaması

Acil durum ekiplerinin oluşturulması, acil durum ekiplerinin eğitimi ve tatbikatları gerçekleştirilmektedir.Acil Durum Planları, Yangınla Müc